Terrasse med flise mønster

1/5

Gardsrom med bruddskifer mønster

IMG_20200421_123121
IMG_20200421_123121

1/6

Bjerkreimshallen - plattinger med belegningsstein mønster

1/7

Midtrabatt med belegningsstein mønster

1/5